Правові питання охорони (захисту) культурної спадщини

 • Надання усних та письмових консультацій з приводу правового регулювання
  питань охорони (захисту) культурної спадщини;
 • Підготовка та подання до компетентних органів документів правового характеру з
  питань охорони (захисту) культурної спадщини;
 • Надання до компетентних органів запитів з приводу належності об’єктів до
  культурної спадщини та правового режиму їхнього використання, а також з інших
  питань, пов’язаних із охороною (захистом) об’єктів культурної спадщини;
 • Надання правової допомоги з будь-яких інших питань, пов’язаних з охороною
  (захистом) культурної спадщини.Є ЗАПИТАННЯ?

Заповніть форму та ми будемо раді проконсультувати вас: