Правова допомога у вирішенні спорів

  • Правовий супровід реєстрації та ліквідації суб’єктів господарювання (в тому числі,ТОВ, АТ, ФОП, тощо);
  • Правовий супровід внесення змін до ЄДРПОУ (зміна місцезнаходження, зміни у складі органів управління, зміна керівника, зміни до переліку видів діяльності за КВЕД, тощо);
  • Розробка усіх видів установчих документів суб’єктів господарювання, в тому числі, розробка проектів угод між учасниками (акціонерами) в рамках їхньої участі в управлінні суб’єктами господарювання;Правова допомога при досудовому врегулюванні корпоративних конфліктів;
  • Захист корпоративних прав та інтересів мажоритарних та міноритарних учасників (акціонерів);
  • Супроводження процесу перетворення, злиття, приєднання, поділу, виділу та зміни структури власності (M & A);
  • Правова експертиза (due diligence);
  • Організація проведення засідань колегіальних органів управління суб’єкта господарювання (з підготовкою пакету необхідних документів);
  • Правове супроводження розпорядження учасником (акціонером) часткою у статутному капітали (акціями) суб’єкта господарювання;
  • Надання правової допомоги у вирішенні інших корпоративних питань.Є ЗАПИТАННЯ?

Заповніть форму та ми будемо раді проконсультувати вас: