Загальні правові питання, правовий супровід господарської діяльності

  • Надання усних та письмових консультацій з питань застосування положень чинного законодавства;
  • Аналіз документів правового характеру;
  • Підготовка проектів документів правового характеру та надання їх до компетентних органів;
  • Комплексне правове супроводження господарської діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності, галузевої належності та підпорядкування; Правове супроводження окремих господарських операцій;
  • Правове супроводження укладання угод (договорів, контрактів), в тому числі, зовнішньоекономічних угод, до яких застосовується право України;
  • Комплексне правове супроводження інвестиційних проектів;
  • Правове супроводження факторингових операцій;
  • Інші види юридичних послуг в різних галузях права. Є ЗАПИТАННЯ?

Заповніть форму та ми будемо раді проконсультувати вас: