Захист інтелектуальної власності та авторських прав у сфері мистецтва

 • Надання усних та письмових консультацій з питань застосування положень
  чинного законодавства у сфері створення, оформлення, демонстрації (експозиції),
  відчуження, переміщення через митний кордон витворів мистецтва, а також
  реалізації і передачі третім особам пов'язаних з ними прав;
 • Правове супроводження (в том числі, шляхом реалізації) авторських прав на
  витвори мистецтва;
 • Організація проведення оцінки витворів мистецтва сертифікованими суб'єктами
  оціночної діяльності;
 • Правовий супровід передачі прав на витвори мистецтва третім особам, у тому
  числі, допомога у проведенні переговорів, підготовка проектів документів
  правового характеру, правова підтримка при укладенні, виконанні, розірванні
  відповідних ліцензійних договорів;
 • Правова допомога при організації демонстрації витворів мистецтва, як на різних
  мережевих ресурсах, так і експонування їх в галереях і інших місцях, допомога у
  проведенні переговорів, підготовці і укладенні договорів оренди і оформленні
  інших документів правового характеру;
 • Правовий супровід відчуження витворів мистецтва третім особам, у тому числі,
  допомога в проведенні переговорів з потенційними покупцями, підготовці і
  укладенні договорів відчуження, оформленні документів при транспортуванні
  витворів мистецтва, у тому числі, при їх переміщенні через митний кордон
  України;
 • Юридична експертиза документів правового характеру;
 • Надання інших послуг правового характеру, пов'язаних із створенням, володінням,
  використанням, відчуженням витворів мистецтва.Є ЗАПИТАННЯ?

Заповніть форму та ми будемо раді проконсультувати вас: